Hvordan bli medlem

Send mail til post@bodotk.no

Vi trenger følgendene opplysninger om den som skal meldes inn:
Navn
Adresse
Mobilnummer
Mailaddresse
Fødselsdato, eks 290194

Kontingent innbetales til klubbens VIPPSkonto 11542 navnet på kontoen er Turneringskonto eller klubbens bankkonto: 1503.44.77563 

Vi ber om å merke betalingen med hvem det betales for og hvilket medlemskap

Vi ber også om at dere sender kvittering av betalt kontingent som vedlegg med alle opplysningene

Det er nå 50% rabatt på medlemskap ut 2018

Priser for kalenderår

Junior 600,-

Student Kr 600,-

Senior Kr 1300,-

Familiemedlemskap inkluderer 2 voksne og barn under 18 år

Familie Kr 2000,-

Firmamedlemskap max 8 brukere Kr 3000,-

Firmamedlemskap max 16 brukere Kr 5000,-

Firmamedlemskap over 16 brukere Kr 7500,-

Ekte/samboerpar Kr 1800,-

Pensjonist Kr 1300,-

Distansemedlem kr 600,-

Distansemedlem, familie kr 900,-

I medlemsskapet inngår:
Fri bruk av klubbens treningsrom, garderober, dusj og badstue, 2. etasje med fellesrom, stue med tv og bordtennis.

Fri parkering.

Leierett til klubbens 2 innebaner, med enten faste eller enkelttimer.

Deltagelse i klubbens kurs og turneringer, mot betaling etter gjeldende satser.

Se fanene under Banebestilling for hvordan man bestiller bane, får tilgang til hallen og priser.

Vanlig medlemskap tegnes for et kalenderår av gangen