Hvordan bli medlem

Send mail til post@bodotk.no

Vi trenger følgendene opplysninger om den som skal meldes inn:
Navn
Adresse
Mobilnummer
Mailaddresse
Fødselsdato, eks 290194

Kontingent innbetales til klubbens VIPPSkonto 11542 navnet på kontoen er Turneringskonto eller klubbens bankkonto: 1503.44.77563 

Vi dere om å merke betalingen med hvem det betales for og hvilket medlemskap

Det er nå 50% for medlemskap ut 2017

Vi ber om at dere sender kvittering av betalt kontingent som vedlegg med alle opplysningene

Priser for kalenderår
Junior/student Kr 600,-
Senior Kr 1300,-
Familie Kr 2000,-
Firmamedlemsskap Kr 2500,-
Ekte/samboerpar Kr 1700,-
Pensjonist Kr 600,-
Distansemedlem kr 600,-
Distansemedlem, familie kr 900,-

I medlemsskapet inngår:
Fri bruk av klubbens treningsrom, garderober, dusj og badstue, 2. etasje med fellesrom, stue med tv og bordtennis.

Fri parkering.

Leierett til klubbens 2 innebaner, med enten faste eller enkelt timer.

Deltagelse i klubbens kurs og turneringer, mot betaling etter gjeldende satser.

Fasttimer høst og vår med rabatter.

For spørsmål vedrørende adgang til hallen, booking av innebaner  og utebaner etc. ta kontakt med manager Dusan på mobil 915 23 346.

Vanlig medlemsskap tegnes for et år av gangen, og for Tennisskolen hvert halvår.

Rabattavtale:
Bodø Tennisklubb har inngått samarbeidsavtale med Sport1 rett over gaten, hvor alle medlemmer får 20% rabatt på alt av tennisutstyr og generell rabatt på 15% på alt annet utstyr.