Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Bodø Tennisklubb

Bodø 07.02.18

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Tennisklubb.
Årsmøtet avholdes den 14.03.18 kl. 19:00 på tennisveien 42 (tennishallen).
Her finner dere klubbens balanse og resultat for 2017, styrets årsberetning og sakliste til møte.

Styrets årsberetning 2017

Sakliste årsmøte 2017

Bodø Tennisklubb Resultat 2017

Bodø Tennisklubb Balanse 2017

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, Bodø Tennisklubb

You may also like...