Åpningstider

Innebaner
Banene kan brukes alle dager 07-23

Utebaner
Banene kan brukes alle dager 07-22 (banene kan ikke brukes etter 22 grunnet naboers krav på nattero)