Bruk av banene for ikke-medlemmer

Alle som bruker banene våre må være medlem av tennisklubben. Unntaket er hvis man er med på kurs med klubbens trenere eller hvis man følger punktene under.

 

Det er mulig for ikke-medlemmer å bestille timer i hallen. For mer info se Banebestilling > Priser

 

Det er også mulig for ikke-medlemmer å spille med medlemmer, hver person kan 3 ganger i året bruke banene med klubbens medlemmer. Medlemmer som tar med ikke-medlemmer må varsle om dette til oss på mail post@bodotk.no   (Brudd på denne regelen resulterer i bot for begge parter)