Fasttimer høst 2019

Fasttimer for perioden fra uke 34 til uke 52 skal snart fordeles. Vi ønsker at fasttimer skal gjøres tilgjengelig for alle klubbens medlemmer og ber derfor om tilbakemelding hvis du ønsker fasttime i denne perioden.
Du sender mail til post@bodotk.no med angivelse om at du ønsker fasttime og eventuelle ønsker om spesielle tidspunkt.
Vi vil ut fra ønsker som kommer inn fordele fasttimer så godt som mulig, men kan ikke garantere at alle får fasttimer da vi har begrenset antall timer tilgjengelig spesielt mandag til torsdag mellom kl. 15-22, da mesteparten av timene fra 15-19 som utgangspunkt avsettes til tennisskolen.
Hvis det er flere som deler time, vil vi ha en kontaktperson som vil motta faktura og som selv må ordne oppgjør for resten av gruppen.

Frist for å søke er 11. august

Priser for fasttimer høst 2019:
Mandag – Søndag kl. 07-15 75
Mandag – Torsdag kl. 15-21 250

Mandag-Torsdag kl 21-22 170
Fredag – Søndag kl. 15-22 75
Mandag – Søndag kl. 22-23 50

Ikke benyttet fasttime
Vi ser av og til at fasttimer ikke blir benyttet og at banene da blir stående ledig.
Vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer skal kunne få spille og vi oppfordrer derfor alle som har fasttimer, og som av ulike årsaker ikke kan benytte disse om å legge ut timene til andre medlemmer på vår facebookside ”Spillepartner Bodø Tennisklubb”. Dette gjør at flere får spille og du som har fasttime kan selge denne med oppgjør via f.eks Vipps.

You may also like...