Foreldremøte 8.mars

Vi innkaller til foreldremøte tirsdag 8.mars kl. 20:00, møte blir IKKE i tennishallen men på Widerøes Hovedinngang, adresse: LANGSTRANDA 6. Vi ønsker at alle som har mulighet møter opp, vi har fått ny sportslig leder i Knut Hagen som ønsker å presentere nye ideer og ønsker tilbakemelding fra foreldre.

Agenda:

1. Presentasjon av ny Sportslig Leder
2. Presentasjon av strategiplan 2016-2018
3. Presentasjon av sportslig satsning Tennisskolen
4. Info om rabattavtale utstyr, racketer, baller etc
4. Tilbakemeldinger fra foreldrene
5. Eventuelt

You may also like...