Henry Berntsen

5DF69D9B-EA62-46CC-AE07-A19FD5FEA3BB[1]Undertegnende flyttet fra Oslo til Bodø i 1965 og ble medlem av klubben fra samme år og har vært medlem av klubben og spilt tennis siden den gang. Jeg har i alle disse år flittig benyttet og benytter fortsatt tennisracketen til lystbetont mosjon, men også deltatt i konkurranser.
Tennis er en idrett som kan utøves uavhengig av alder. I NM er det så vidt jeg vet egen klasse i 85 år.
Da jeg kom til Bodø, hadde klubben et begrenset antall medlemmer. Vi hadde de 3 grusbanene og klubbhuset. Preparering av banene på vår/sommeren skjedde ved at brannhydranten på nordvestre side, ble åpnet og banene satt under vann i 2-3 dager. Deretter tørket og påført grus.
På høst/vinter var klubben tildelt noen få treningstimer i Aspåsen skole/gymsal,”Glimtbobla” og Stordalshallen etter at den var bygget. Tennis var lite prioritert i Bodø kommune og treningen måtte starte tidlig på morgenen (kl 0700) i Stordalshallen. Det var ved oppstart på morgenen mange trøtte ansikt.
På Årsmøte i November 1981 ble undertegnede valgt til Formann i klubben og Ivar Bakke som nestformann. På årsmøtet i November 1983, byttet vi plass. Ivar overtok som Formann og undertegnede fortsatte som nestformann. Dette tillitsvervet innehadde jeg frem til årsmøtet 1989 og således også i den tid Tor Andreas Børseth var formann i klubben.
Etter at hallen ble bygget og satt i drift i 1987, har den vært flittig benyttet av undertegnede.
Sommeren 1982 ble “asfaltbanen” ferdigstilt og kostnadene inklusiv gjerdet beløp seg til ca 300.000,- hvorav kr 110.000,- ble finansiert ved lån i Bodø Sparebank og resten betalt av klubbkassen.
Jeg innehadde også formannsvervet i klubben i en periode på 1990 tallet, uten at jeg kan erindre at det skjedde noe spesielt i denne perioden, med untak av at deler av taket mot øst blåste bort ved jule/nyttårstiden.
Det har vært en glede å følge utviklingen i klubben, både hva angår økonomi og hvor økning av medlemstallet har vært betydelig, samt den aktivitet som utøves i hallen fra barn og ungdom.
Henry

You may also like...