Henvendelser

Styreleder
Knut Hagen
knut.hagen@wideroe.no
Tlf. 989 01 534

Styret 

Ragnvald Anderson 40083000

Terje Nohr 91761254

Andrine Skjelstad 99049625

Nora Vaag Miller 95051216

Administrasjon
Organisasjonsnummer: 970 945 318
Telefon: 755 21 691
Gateadresse: Tennisveien 42, 8008 Bodø
E-postadresse: post@bodotk.no
Bankkonto: 1503.44.77563