Hvordan få fasttime

Alle medlemmer har lik rettighet til å få fasttimer i starten av hvert semester.

Info høst 2018:
Fasttimer for perioden fra uke 34 til uke 52 skal snart fordeles. Vi ønsker at fasttimer skal gjøres tilgjengelig for alle klubbens medlemmer og ber derfor om tilbakemelding om du ønsker fasttime i denne perioden.

Styret