Grupper, nivåer og priser

Capture

Tennisskolen er delt inn i tre nivåer.

Rødt nivå 1-3, alder ca 5-9 år
Oransje nivå 1-2, alder ca 7-11 år
Grønt nivå. alder ca 9-12 år

Ferdighetstabell tennisskolen rødt, oransje og grønt nivå

Rød 1.

FÅ TIL

Å spille poeng med å kaste ballen over nettet og spille poeng på halv mini bane.

FOR Å FÅ TIL

 • God mottaksferdighet
 • Grunnleggende bevegelse
 • Basis teknikk : treffer ballen foran kroppen
 • Telle og forstå ”inn og ut”
 • Lære å samarbeide med andre barn

Rød 2.

FÅ TIL

Å spille poeng ved å starte med underarms serve og spille på hel minibane fra singlelinje til singlelinje.

FOR Å FÅ TIL

 • Riktige grep på grunnslag
 • Basis teknikk fra bakerste posisjon (forehand & backhand)
 • Spiller i åpne områder i banen
 • Teller og dømmer

Rød 3.

FÅ TIL

Å spille poeng ved å styre serven inn i begge serveruter og spille på hel minibane fra doublelinje til doublelinje. Kan Spille Game og Tiebreaks.

FOR Å FÅ TIL

 • Spiller alle slag i balanse med treffpunkt foran kroppen
 • Slå med spinn
 • Variere sving-lengde
 • Basis teknikk – kople baksving og fremsving
 • Kan serve til begge servebokser
 • Dømmer selvstendig
 • Kan ta ballen på volley

Oransje 1.

FÅ TIL

Å spille poeng ved å styre serven inn i serveruten og spille på midibane fra midtlinjen og ut til Doublelinjen (Orange Tour Bane).

FOR Å FÅ TIL

 • Koordinert bruk av hele kroppen i grunnslagene.
 • Tilpasser svinger og treffhøyde.
 • Ta ballen tidlig for å kontrollere tid.
 • Kan bevege på motspiller.
 • Bruk av volley i spillet.
 • Mestrer å spille korte baller
 • Lære å samarbeide med andre barn

Oransje 2.

FÅ TIL

Å spille poeng og begynne å bruke egne styrker og se motstanders styrker og svakheter. Spiller på hel Midibane.

FOR Å FÅ TIL

 • Koordinert bruk av hele kroppen i grunnslagene i bevegelse fremover og til siden.
 • Ta ballen tidlig.
 • Slå volley i åpen bane.
 • Forskjell på 1. Og 2. Serve ved bruk av spinn.
 • Utvikle 1. serve som kan gi overtak.
 • Bruke korte baller til å komme i offensiv situasjon

Grønn.

FÅ TIL

Å kunne spille poeng og basere spillet sitt på de tre spillesituasjonene ( angrep, nøytral og forsvar)

FOR Å FÅ TIL

 • Hensiktsmessig fotarbeide.
 • Kunne bedømme ulike spillesituasjoner ut fra:
 • Egen posisjon
 • Motstander sin posisjon
 • Ballkvalitet
 • Balanse i grunnslag.
 • Kan bevege på motstander.
 • Kan gjøre løpende slag.
 • Kan spille opp ballen i presset situasjon.
 • Kan bruke retur av 2. Serve til å skape overtak.
 • Spill med sikkerhet og bruke hele banen.
 • Kan spille drive-volley.

RØD 1-2-3 Sjekkliste foreldre og trener 2016

RØD 1-2-3 PENSUM OPPDATERT 2016

Priser tennisskolen:

Høst 2018
1 time i uken: 2100 kroner
2 timer i uken: 3100 kroner
3 timer i uken: 4000 kroner

Vår 2019

1 time i uken: 2600 kroner
2 timer i uken: 3900 kroner
3 timer i uken: 5000 kroner

Alle tennisskoledeltagere kan benytte innebanene gratis lørdager kl. 07-10 og 20-23, og søndager kl. 07-10

Utebanene kan benyttes gratis når været tillater det.