Innkalling til årsmøte i Bodø Tennisklubb

Til medlemmene i Bodø Tennisklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes den 13.03.2019 kl. 19:00 i Tennisveien 42 (tennishallen).

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.02.19 til e-postadresse: post@bodotk.no, og merkes  ”Sak til årsmøte 2019.”

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside https://www.bodotk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret, Bodø Tennisklubb  

You may also like...