Priser

Priser for leie av utebanene:
Utebanene kan brukes gratis av alle klubbens medlemmer

Priser for leie av innebanene:

Det er mulig å leie bane for ikke-medlemmer. Dette kan gjøres mandag-fredag klokken 12- 13, 13-14 og 14-15

Send melding til Dusan 91523346 minst 24 timer før dersom du ønsker dette. Pris for ikke-medlemmer er 250 NOK per time, dette inkluderer leie av rekert og tennisballer.

Vi tar forbehold om at noen timer blir fullbooket eller at administrasjonen ikke er på jobb enkelte dager.

Priser for medlemmer

Det er startstidspunktene på timen som er oppført under
Alle timer varer i 60 minutter

Mandag-søndag klokken 7-14 75 NOK

Mandag-torsdag klokken 15-21 250 NOK

Fredag-søndag klokken 15-21 100 NOK

Mandag-søndag klokken 22 60 NOK