Saksdokumenter årsmøte 2019

Styrets årsberetning 2018

Strategiplan 2018-2020 BTK

Sakliste årsmøte 2019

Resultatrapport 2018

Balanserapport pr 311218

 

Årsmøtet avholdes den 13.03.2019 kl. 19:00 i Tennisveien 42 (Tennishallen)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen!

You may also like...