Ole Eriksen

På våre hjemmesider skal vi starte med en profilserie om klubbens medlemmer for at vi skal lære litt mer om hverandre.

Klikk på OLE for å se teksten.

 

Første person som vi ønsker å presentere, er naturlig nok Ole. Han ble født i 1936 i Bodø og begynte å spille tennis i klubben da han var omkring 15 år. Etter noe år valgte han og en del andre juniorspillere å slutte med tennisspill fordi de voksne medlemmene krevde enerett til banene etter kl.17. I 1978 begynte han med tennisen på nytt og tok da trener 1 og 2 utdannelse.

Ole har vært trener i klubben siden da. De første årene spilte medlemmene tennis i Stordalshallen vinterstid. I 1986 ble tennishallen bygget og Ole fikk vaktmesteransvaret, som han har hatt helt til nå. Klubbens medlem Therese Bakke (som har flere norgesmesterskap) har vært trent av Ole fra hun var 11 år og helt fram til nå. Oles store innsats for klubben gjennom mange år ble belønnet med æresmedlemskap i 2003.

Som yrke var Ole maskinist og litt navigatør og redningsmann i forsvarets helikopterskvadron inntil han ble pensjonert i 1993.

Æredsmedlem

You may also like...